Család és Gyermekjóléti Szolgálat

A  gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.

A család és gyermekjóléti szolgáltatás feladatait tájékoztatás nyújtásával, szociális segítőmunkával, valamint más személy illetve szervezet által nyújtott szolgáltatások, ellátások közvetítésével látja el.

 • a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról tájékoztatást nyújtunk, segítjük a támogatásokhoz való hozzájutást,
 • Támogatjuk a válsághelyzetben lévő várandós anyát, ezen belül
 • tanácsokkal, információkkal látjuk el, valamint szervezzük a családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz való hozzájutást.
 • szabadidős programok szervezünk,
 • hivatalos ügyek intézéséhez segítséget nyújtunk.
 • Működtetjük a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszert,
 • Feltárjuk a veszélyeztetettséget előidéző okokat és ezek megoldására javaslat készítünk,
 • Együttműködünk a törvényben meghatározott személyekkel és intézményekkel, megszervezzük és lebonyolítjuk a tanácskozásokat, összehangoljuk tevékenységüket
 • Tájékoztatást adunk az egészségügyi intézményeknél működő inkubátorokból, illetve abba a gyermek örökbefogadáshoz való hozzájárulás szándékával történő elhelyezésének lehetőségéről.
 • A gyermekkel és családjával végzett szociális munkával (a továbbiakban: családgondozás) elősegítjük a gyermek problémáinak rendezését, a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozását,
 • Elősegítjük családi konfliktusok megoldását, különösen a válás, a gyermekelhelyezés és a kapcsolattartás esetében, kezdeményezzük
 • egyéb gyermekjóléti alapellátások igénybevételét,
 • egészségügyi ellátások igénybevételét,
 • pedagógiai szakszolgálatok igénybevételét, vagy
 • javaslatot készítünk a veszélyeztetettség mértékének megfelelően
 • a gyermek védelembe vételére, illetve a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtására,
 • a gyermek tankötelezettsége teljesítésének előmozdítására,
 • a gyermek családjából történő kiemelésére, a leendő gondozási helyére vagy annak megváltoztatására.
 • Családgondozást biztosítunk - az otthont nyújtó ellátást, illetve a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást végző intézménnyel együttműködve - a család gyermeknevelési körülményeinek megteremtéséhez, javításához, a szülő és a gyermek közötti kapcsolat helyreállításához,
 • Utógondozás biztosítunk - az otthont nyújtó ellátást, illetve a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást végző intézménnyel együttműködve - a gyermek családjába történő visszailleszkedéséhez.

A család és gyermekjóléti szolgálat

 • összehangolva a gyermekeket ellátó egészségügyi és nevelési-oktatási intézményekkel, illetve szolgálatokkal - szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat végez.
 • Folyamatosan figyelemmel kísérjük a településen élő gyermekek szociális helyzetét, veszélyeztetettségét,
 • Meghallgatjuk a gyermek panaszát, és annak orvoslása érdekében megtesszük a szükséges intézkedést.
 • Elkészítjük a védelembe vett gyermek gondozási-nevelési tervét, illetve a gyámhivatal megkeresésére a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásához kapcsolódó pénzfelhasználási tervet (a továbbiakban: pénzfelhasználási terv),
 • Szervezzük a - legalább három helyettes szülőt foglalkoztató - helyettes szülői hálózatot,
 • Segítjük a nevelési-oktatási intézmény gyermekvédelmi feladatának ellátását,
 • Felkérésre környezettanulmányt készítünk,
 • Kezdeményezzük a települési önkormányzatnál új ellátások bevezetését,
 • Biztosítjuk a gyermekjogi képviselő munkavégzéséhez szükséges helyiségeket,
 • Nyilvántartást vezetünk a helyettes szülői férőhelyekről.

 

 

Családgondozók

Ambrus Ibolya Elérhetősége: 06-20-442-7182
Kolozsvári Nagy Ildikó Elérhetősége: 06-20-568-7498
Pálfi Kálmánné Elérhetősége: 06-20-568-7627

Raffay Veronika

Mlinárcsek Judit

Páli Valéria

Bolf Alexandra

Elérhetősége: 06-70-685-976

Elérhetősége: 06-20-568-6909

Elérhetősége: 06-20-568-7974

Elérhetősége: bármelyik fenti telefonszámon

 

A Család és Gyermekjóléti Szolgálat ügyeleti ideje

Hétfő: 08.00 - 18.00
Kedd: 08.00 - 16.00
Szerda: 08.00 - 18.00
Csütörtök: 08.00-12.00
Péntek: 08.00 - 14.00
Szombat: -
Vasárnap: -